Zet uw warmtepompproject in de spotlights tijdens de Open Energiedag!

 

Er zijn steeds meer duurzame energieprojecten in Nederland, waarbij warmtepompen een grote rol spelen. Die concrete voorbeelden zijn voor het grote publiek vaak niet zichtbaar, en dat is jammer! Tastbare voorbeelden zijn immers een goed middel om bedrijven, consumenten en lokale overheden, die (latent) geïnteresseerd zijn in duurzame warmte, te triggeren. De Open Energiedag speelt hierop in; duurzame energieprojecten in het hele land worden opengesteld voor een zo breed mogelijk publiek. Een mooie kans!

De eerste editie van de Open Energiedag in 2021 was een groot succes, met locaties in alle windstreken van het land die werden bezocht door duizenden mensen. Zodoende werd aan het grote publiek de mogelijkheid geboden om duurzame energieprojecten in de eigen omgeving te bekijken. Uiteenlopende energieprojecten, zoals bodemenergie- en warmtepompprojecten, zon- en windparken, biomassacentrales, aquathermie- en bio-energieprojecten deden mee. Dat smaakt naar meer! Doet u dit jaar ook mee?

Meld uw locatie alvast aan, ook als het programma nog niet volledig rond is. Uw locatie wordt dan namelijk alvast op de website geplaatst en u wordt dan meegenomen in de communicatie rondom de Open Energiedag. 

Open Energiedag 17 september 2022

De NVDE organiseert dit jaarlijks terugkerende evenement samen met Vereniging Warmtepompen, Branchevereniging Bodemenergie, NWEA, HollandSolar, EnergieSamen en organisaties in de warmtesector. Het gaat hierbij niet om individuele woningen – die kan men bezichtigen tijdens de Duurzame Huizenroute – maar om grotere projecten. Dit draagt bij aan (lokaal) enthousiasme en draagvlak en biedt tegenwicht tegen de negatieve framing van verschillende duurzame technieken.

Nodig uw doelgroep uit

Met de Open Energiedag wordt een breed publiek gemobiliseerd, dat geïnteresseerd is in duurzaamheid, energie en de omgeving. Ook landelijke, provinciale en lokale politici behoren nadrukkelijk tot de doelgroep. De bedoeling is, dat uw doelgroep een bezoek aan uw project als een inspirerend en leerzaam uitje ervaart, meer te weten komt over de voordelen van duurzame energie en vooral dat mensen uw project daadwerkelijk kunnen ervaren in een praktijksituatie. Uiteraard is de Open Energiedag ook een mooie kans om uw relaties en potentiële opdrachtgevers uit te nodigen.

Landelijk en lokaal bereik

De informatie over de te bezoeken projecten komt op de website daarkrijgjeenergievan.nl en de NVDE zoekt hiervoor landelijke media-aandacht. Met een communicatietoolkit en een voorbeeld-persbericht voor lokale media worden de deelnemende bedrijven geholpen om in de eigen regio ruchtbaarheid te geven aan hun Open Energiedag. Bedrijven die meedoen, bepalen zelf het programma op 17 september en zorgen zelf voor de organisatie ter plaatse.

Doe mee en breng uw projecten onder de aandacht!

Welk(e) project(en) van uw bedrijf zouden die dag de deuren willen openen voor het publiek? Meld uw locatie alvast aan. Het programma hoeft nog niet 100% rond te zijn.
Laat het ons weten door het formulier Open Energie Dag 17 september 2022 in te vullen. Graag ontvangen wij dit uiterlijk 1 augustus retour via [email protected], zodat we ruim de tijd hebben om er samen met u een groot succes van te maken.

Meld uw locatie alvast aan, ook als het programma nog niet volledig rond is. Uw locatie wordt dan namelijk alvast op de website geplaatst en u wordt dan meegenomen in de communicatie rondom de Open Energiedag. 

Mocht u vragen hebben, aarzelt u dan niet contact op te nemen met Sandy Hoogendijk, telefoonnummer 06-22186742 of via de mail: [email protected].

 

Geschreven op:

Datum woensdag, mei 04

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief