Vereniging Warmtepompen

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Nieuws

WELKOM BIJ

Vereniging Warmtepompen

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Blijf op de hoogte!

Artikel Nederlands Dagblad: plannen voor (hybride) warmtepompen zijn haalbaar mits er een flinke slag gemaakt wordt

De (hybride) warmtepomp wordt vanaf 2026 de minimale standaard om woningen te verwarmen. Voor huizen die daar niet geschikt voor zijn, komt er een uitzonderingsmogelijkheid. Het kabinet mikt op een omslag naar 1 miljoen hybride warmtepompen in 2030. Het Nederlands Dagblad maakte een artikel over de haalbaarheid van de plannen en interviewde hiervoor enkele partijen uit de warmtepompen- en installatiebranche. Frank Agterberg licht hierin het een en ander vanuit de warmtepompenbranche toe. 

Lees meer

Een schoner klimaat met warmtepompen

Vereniging Warmtepompen (voorheen DHPA, Dutch Heat Pump Association) speelt een belangrijke rol binnen de energietransitie. Onze leden dragen sterk bij aan verduurzaming van de gebouwde omgeving, met hun warmtepompen.

Rond de groeiende inzet van warmtepompsystemen spelen veel partijen een rol en daarmee is een diversiteit aan doelstellingen gemoeid. Doelstellingen op het terrein van onder meer geluid, bouw en politiek. Binnen de keten maken wij ons hard voor uw positie als leverancier van warmtepompen. Het doel: de integratie van warmtepompsystemen voor u zo soepel mogelijk te laten verlopen met als einddoel reductie van CO2-emissie.

Vakgroepen

Markt en Beleid

De leden van onze vereniging leveren met warmtepompen een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. De vakgroep Markt en Beleid monitort de marktontwikkelingen en behartigen de belangen van de warmtepompenbranche in brede zin, ten behoeve van verduurzaming van de gebouwde omgeving. 

Lucht/Lucht, Lucht/Water

De Vakgroep Lucht/Lucht, Lucht/Water verenigt bedrijven die een belang hebben binnen de markt van splitunits, monoblocs en VRF-systemen. Deze markt bestaat grotendeels uit woningen, het MKB en kleine utiliteit. Eén van de belangrijkste uitdagingen van deze vakgroep is kwaliteitsborging.

Water/Water, Water/Lucht

Binnen de Vakgroep WW/WL zijn de bedrijven vertegenwoordigd, die een belang hebben binnen de productgroep voor open en gesloten bodemenergie-systemen. Onze leden bedienen daarmee vooral de markt voor nieuwbouw, collectieve systemen en de utiliteit.

Hybride

Aan de Vakgroep Hybride nemen leden deel, die belang hebben in de productgroep hybride warmtepompen. Zij zijn verantwoordelijk voor verschillende dossiers en volgen de markt, techniek en innovaties en zijn actief waar invloed uitgeoefend kan worden op ontwikkelingen en beleid.

Ventilatielucht

Onze Vakgroep Ventilatielucht verenigt bedrijven die een belang hebben binnen de productgroep ventilatie-warmtepompen voor de bestaande bouw en/of in combinatie met bestaande ventilatiesystemen. Daarbij richten we ons vooral op het marktsegment woningen.

Utiliteit en grote systemen

De utiliteitsbouw en markt van grote systemen heeft nog een enorm ontwikkelpotentieel. De leden binnen deze vakgroep richten zich zowel op de markt als op de techniek van deze systemen. De belangenbehartiging binnen dit gebeid kent een aantal mooie uitdagingen.

Projectgroepen

Naast de verschillende vakgroepen zijn er binnen Vereniging Warmtepompen ook twee projectgroepen actief:

  • Projectgroep Binnen-
  • en buitengeluid
  • Projectgroep Normberekening

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de vakgroepen, de dossiers die binnen de vakgroepen worden behandeld of met vragen kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Rekentool warmtepomp-prestatie: onmisbaar!

De Rekentool warmtepomp-prestatie helpt u bij het berekenen van de jaarprestatie (SCOP) van lucht-water warmtepompen. De methodiek van de NTA8800 bijlage Q is zeg maar vertaald naar een spreadsheet.

Met de tool bespaart u veel tijd en geld.
De tool is gratis voor leden!

Lidmaatschap

Vereniging Warmtepompen is dé brancheorganisatie voor leveranciers van warmtepompen in de woningbouw en utiliteit. Wij spelen een sleutelrol in de keten ten aanzien van beleid en ten opzichte van diverse partijen in de sector energie(transitie) en bouw. Leden van Vereniging Warmtepompen zijn gerenommeerde leveranciers van alle types warmtepompen. Bekijk de voordelen die het lidmaatschap u oplevert:

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief