Duurzame stroom uit wind op land dreigt stil te vallen

Duurzame stroom uit wind op land dreigt stil te vallen

  De Raad van State heeft op woensdag 30 juni een uitspraak gedaan, waardoor de aanleg voor windparken op land voorlopig dreigt stil te vallen. Er moeten eerst nieuwe milieunormen worden vastgesteld door de overheid, voor bijvoorbeeld geluidsoverlast en...
ISDE en SDE ontwikkelingen

ISDE en SDE ontwikkelingen

  Het ministerie van EZK wil bezien of een aanscherping van de in de ISDE opgenomen voorwaarden ten aanzien van de kwaliteit van de uitvoering van maatregelen gewenst en mogelijk is, waarbij EZK zich vooralsnog wil beperken tot de installatie van warmtepompen....