CBS-rapport Hernieuwbare Energie in Nederland 2020

CBS-rapport Hernieuwbare Energie in Nederland 2020

Op 30 september 2021 heeft het CBS nieuwe cijfers gepubliceerd over hernieuwbare energie in Nederland, over 2020. Dit jaarrapport verschijnt één keer per jaar in september. De algehele conclusie uit het meest recente jaarrapport is, dat het  aandeel hernieuwbare...
Nederlands Warmtepomp Congres 14 oktober 2021

Nederlands Warmtepomp Congres 14 oktober 2021

  Eind dit jaar komen gemeenten – als regisseurs van de warmtetransitie – met een ‘Warmtevisie’ waarin concrete voorstellen staan voor het gasloos maken van woningen. Het ‘project NL Gasloos’ verloopt tot nu toe weinig succesvol, zoals het nu gaat zullen de...
Miljoenennota: 6,8 miljard extra voor klimaat

Miljoenennota: 6,8 miljard extra voor klimaat

  De Nederlandse regering trekt het komende jaar 6,8 miljard euro uit voor maatregelen om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dat is 2,8 miljard meer dan in 2021. Het doel hiervan is inwoners en bedrijven te helpen sneller te verduurzamen. Zo kunnen Nederlanders...