Eindrapport Open Flexibility Alliance beschikbaar

Eindrapport Open Flexibility Alliance beschikbaar

  Door elektrificatie van de energievraag en de toename van het aanbod van niet-stuurbare energiebronnen (zon-PV en windturbines) neemt de behoefte aan flexibiliteit in ons elektriciteitssysteem toe. Het rapport ‘In twee stappen naar flexibel aanstuurbare...
Rekenmethodiek combinaties warmtepompen en tapwatervaten

Rekenmethodiek combinaties warmtepompen en tapwatervaten

De warmtebehoefte van een woning wordt bepaald door zowel de vraag naar centrale verwarming als de behoefte aan warm water. De laatste jaren is er een duidelijke trend waarneembaar in de afname van de vraag naar verwarming, bijvoorbeeld door verbeterde isolatie en het...
Warmtepompen en de milieuprestatie-eis in nieuwbouw

Warmtepompen en de milieuprestatie-eis in nieuwbouw

Begin 2023 bleek dat de milieukosten van warmtepompen veel hoger waren dan tot dan toe aangenomen. Daarmee kwam het voldoen aan de milieuprestatie-eis voor nieuwbouwwoningen (MPG) in het geding. Het bleek dat met name twee aspecten waren ‘vergeten’, te weten het...