NTA8800 aanpassingen worden per 1 januari doorgevoerd

NTA8800 aanpassingen worden per 1 januari doorgevoerd

  In de vergadering van de Projectgroep NTA8800 van de NEN op 16 juni jl. zijn twee aanpassingen in de NTA8800 goedgekeurd die we vanuit Vereniging Warmtepompen voorgesteld hadden. Beide aanpassingen worden nu verder door de NEN-procedures gevoerd om daarna vanaf...