EPG: the NTA8800 saga continues

EPG: the NTA8800 saga continues

  Op 1 januari jl. werden de BENG-richtlijnen en de NTA8800 rekenmethode wettelijk van kracht. De EPC-normen met berekening volgens de NEN7120 zijn daarmee vervangen. Hoewel bedoeld als een grote verbetering en verduurzaming van nieuwbouw en renovatie kon op het...