Houd tempo in de energietransitie, deze zaken móeten doorgaan!

Evenals in onze reactie op de val van het kabinet Rutte IV reageerde ook de NVDE met grote zorgen om de continuïteit van de energietransitie die daardoor zijn ontstaan. In die eerste reacties roepen wij op om geen verdere vertraging te laten ontstaan in de energietransitie. Kort daarop bleek deze oproep zéér breed te worden gedragen: “Brede maatschappelijke coalitie zegt: door met klimaataanpak”.

De voortgang van het energietransitie-beleid hangt af van het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op dit beleidsterrein; de Tweede kamer zal dit pas in september besluiten. Vereniging Warmtepompen werkt samen met de NVDE aan een lijst van onderwerpen die móeten doorgaan.

Op 12 juli jl. publiceerde de NVDE een eerste versie van deze lijst, waarbij de volgende zaken, die relevant zijn voor de rol van warmtepompen in de energietransitie, in het pleidooi zijn opgenomen:

(1) De normering van de energieprestatie bij vervanging van een gasketel per 2026 voor minimaal een hybride warmtepomp in grondgebonden eengezinswoningen. Vereniging Warmtepompen vindt het ook belangrijk dat de inmiddels aangezette verkenning naar all-electric warmtepompconcepten voor overige kansrijke segmenten zoals gestapelde woningbouw wordt doorgezet

(2) Verdere duiding en mobilisering van verduurzaming van de utiliteit

(3) Verzwaring en flexibilisering van het laagspanningsnet om netcongestie te beperken. Er zijn issues bij voortgaande elektrificering van de gebouwde omgeving – opwek en gebruik – en door over-stimulering van lokale productie door zonnepanelen middels de salderingsregeling

(4) Potentiële vertraging bij opschaling duurzame warmtebronnen door te weinig beschikbaar SDE-budget aangezien de SDE++ specifiek duurzame warmte(bronnen) zou gaan stimuleren

(5) De Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw). Deze wet beoogt de bevoegdheid voor gemeenten tot het stellen van lokale regels om de transitie in de gebouwde omgeving naar duurzame alternatieven tot uitvoering te brengen. Het gaat daarbij om wijzigingen van de Omgevingswet en de Gaswet. De kern is dat gemeenten het recht krijgen wijken af te sluiten van het aardgasnet. Ambitie is om de wet per 1 januari doch uiterlijk per 1 juli 2024 in te voeren

(6) Overkoepelend de Energiewet. Deze wet faciliteert de modernisering van de Elektriciteits- en de Gaswet en de doorzetting van het Nationaal Programma Energiesysteem (NPE). Daarin is elektrificering één van de vier pijlers. Daaronder valt ook de aanpak van geconstateerde omissies en doublures.

Samen met de NVDE en maatschappelijke spelers zullen wij ons sterk maken voor de voortgang op deze voor Nederland en daarmee voor de branche cruciale dossiers.

Beeld: NVDE

 

Geschreven op:

Datum donderdag, jul 13

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief