EPG: the NTA8800 saga continues

EPG: the NTA8800 saga continues

  Op 1 januari jl. werden de BENG-richtlijnen en de NTA8800 rekenmethode wettelijk van kracht. De EPC-normen met berekening volgens de NEN7120 zijn daarmee vervangen. Hoewel bedoeld als een grote verbetering en verduurzaming van nieuwbouw en renovatie kon op het...
Green Deal for Europe

Green Deal for Europe

Op 11 december 2019 presenteerde de Europese Commissie zijn Green Deal for Europe. Deze Green Deal kan beschouwd worden als de routekaart tot een zero-emissie economie in 2050 in 5 thema’s:  (1) Klimaatwet & het 2015 Parijs-akkoord,  (2) Fiscale maatregelen &...