Beoordeling Warmtepompen in de Nationale Milieudatabase

Het kan geen van onze leden ontgaan zijn dat er op dit moment veel te doen is over de waardering van de milieuprestatie van warmtepompen in de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken. Uiteraard hebben wij als vereniging zo spoedig mogelijk een reactie gegeven toen dit in de pers kwam. Dit hebben wij echter pas willen en kunnen doen nadat ons exact duidelijk was hoe de vlag er voor onze mooie branche bij hing.

Ondanks dat andere partijen al langer betrokken waren, was de branche daarop nog niet geattendeerd en al helemaal niet over geconsulteerd. De issue is, dat de milieuprestatie van warmtepompen veel groter (b)lijkt dan tot dan toe gedacht, wat voortkomt uit een omissie in de oude bepalingsmethode.

De reactie van de branche is hier na te lezen.

Acties Vereniging Warmtepompen

Uiteraard hebben wij het niet bij een reactie alleen gelaten, maar is de vereniging namens de branche direct in actie gekomen. Een aantal leden heeft onder aanvoering van één van onze technisch secretarissen, Marijn Beekman, de hoofden bij elkaar gestoken om eerstvolgende acties met elkaar te bespreken. De deelnemers zijn het unaniem eens dat nu het moment is om weloverwogen maar ook steviger onze belangen binnen deze methodiek te behartigen. De insteek is gericht op een meer genuanceerde berekening die onderscheid maakt tussen verschillende warmtepomp-concepten en die gericht is op een meer integrale prestatiebepaling die de CO2-besparing gedurende de gebruiksfase meeweegt.

Inmiddels is een interne ad hoc werkgroep van start gegaan en nemen we middels Marijn Beekman deel aan het aanvullende onderzoek door NMD dat op 1 april a.s. wordt opgeleverd en moet leiden naar aanpassing van de bepalingsmethode die op 1 mei a.s. zal worden aangewezen.

Concept-rapport

Er is een concept-rapport van NMD dat gisteren (29 maart 2023) op hoofdlijnen is besproken tussen de Vereniging Warmtepompen, NMD-directie en LBP-sight. Er is al een aantal aanpassingen gedaan en nuancering ingezet van één algemene ‘categorie 3’ productkaart voor alle warmtepompen naar meerdere productkaarten voor enkele WP-configuraties. We vinden deze selectie nog te eng en hebben nog andere kritische opmerkingen geplaatst die nog worden meegenomen richting de definitieve rapportage op 1 april a.s. De werkgroep van Vereniging Warmtepompen wordt hierbij intensief betrokken.

Vervolgproces

Het vervolgproces houdt in: het actualiseren van het NMD rapport, mede met input van Vereniging Warmtepompen. Daarna wordt in het collectief van betrokken spelers, o.a. Vereniging Warmtepompen,Techniek Nederland, FME en het ministerie van BZK besproken en besloten hoe de bepalingsmethode er per 1 mei a.s. uit zal zien.

Het is ieders insteek om een zo adequaat mogelijke bepaling te krijgen en om daarmee ook alle ruimte voor warmtepompen in de markt te behouden.

Wordt vervolgd. Wij houden u op de hoogte!

Geschreven op:

Datum donderdag, mrt 30

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief