Dit is waarom de warmtepomp voorlopig niet goedkoper gaat worden

 

Warmte365 publiceerde een uitgebreide analyse waaruit blijkt dat warmtepompen voorlopig niet goedkoper gaan worden. In het artikel komen diverse experts aan het woord, zoals Carlo Brouwer, CEO van de Stulz Groep, Arthur van Schayk, CEO van Remeha, Atse van Pelt, projectleider energie bij Natuur & Milieu en Frank Agterberg, voorzitter van Vereniging Warmtepompen. Het volledige artikel, zoals dit ook is verschenen in het Nationaal Warmtepomp Trendrapport, leest u hier. Wij hebben er de highlights van Vereniging Warmtepompen voor u uitgehaald: 

Inleiding

In het Actieplan (hybride) warmtepompen heeft het kabinet met de sector afspraken gemaakt om de uitrol van de hybride warmtepomp fors te gaan versnellen. Dit moet de katalysator van de warmtetransitie in de gebouwde omgeving worden. De betrokken partijen hebben daarom afspraken gemaakt over de kostprijs, de productiecapaciteit en het verkorten van de installatietijd. Toch zetten diezelfde partijen hun vraagtekens bij de haalbaarheid om de fabricagekosten met 40 procent te hebben verminderd in 2030.

In vergelijking met de cv-ketel ervaren veel consumenten de kostprijs van een hybride warmtepomp nog altijd als fors. Ook al komt dit met de gestegen energieprijzen in een ander daglicht te staan, om het beleidsdoel van 125.000 extra hybride warmtepompen in 2024 dichterbij te brengen moet de kostprijs omlaag, zo hebben de partijen die betrokken zijn bij het actieplan afgesproken.

Hoe haalbaar is een forse kostenreductie?
Dat fabrikanten zich in gaan zetten om de productiekosten met 40 procent te reduceren is gebaseerd op een studie van de NVI. Daarin spreken zij de verwachting uit dat een dusdanig forse reductie mogelijk is. Dat fabricagekosten relatief hoog zijn wijdt de NVI aan “de lage aantallen en voor een deel door het feit dat de producten nog niet doorontwikkeld zijn voor grote productieaantallen”.

Zo eenvoudig ligt dat niet vindt Frank Agterberg, voorzitter van de Vereniging Warmtepompen. “Er is geen enkel signaal vanuit de markt dat de kosten omlaag zullen gaan, behalve als je denkt vanuit algemene technologische ontwikkeling.” Technologie opschalen naar een hoger productievolume leidt immers doorgaans ook tot een kostprijsdaling. “De internationale warmtepompmarkt kent al een grote schaal en in de afgelopen jaren zijn warmtepompen juist 20 tot 30 procent duurder geworden”, stelt Agterberg. Recent verschenen onderzoek van BDH, in opdracht van TKI Urban Energy, bevestigde dit opnieuw.

Hoewel Agterberg de wens maar al te goed begrijpt om de kostprijs van warmtepompen omlaag te krijgen, denkt hij niet dat een kostenreductie van 40 procent haalbaar is. Vanwege de hoge aardgasprijzen en de korte terugverdientijd zet hij ook zijn vraagtekens bij de perceptie dat de warmtepomp te duur is. “Een gemiddelde woning gebruikt 1.200 kubieke meter gas, tegen de prijzen van medio oktober praat je dan over 3.000 euro aan variabele kosten per jaar. Bij een all-electric-installatie dalen die variabele kosten naar een bedrag tussen de 1.200 en 2.600 euro per jaar. Met dat verschil betalen de aanschaf- en installatiekosten zich relatief snel terug.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2023, een gezamenlijke uitgave van Warmte365 en Dutch New Energy Research. Partners van het trendrapport zijn Vereniging Warmtepompen en Techniek Nederland. Wilt u het hele rapport lezen met alle trendanalyses en marktdata? Klik dan hier.

 

Geschreven op:

Datum woensdag, dec 07

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief