Energeia Energy Day: De grote verbouwing

Wanneer

06/11/2023    
09:45 - 17:30

 

De Energeia Energy Day 2023 staat in het teken van de grootschalige verbouwing die nodig is om in 2050 een klimaatneutrale economie te realiseren. En hoewel er al veel gebeurt, staan we nog maar aan het begin van deze transitie. De omslag naar een hernieuwbare energievoorziening is onomkeerbaar ingezet. De uitgangspositie van Nederland is goed: gelegen aan de Noordzee, met een relatief schone en efficiënte industrie, een groot achterland, een moderne economie, en een goed functionerend democratisch bestuur. Er zijn plannen in overvloed, maar de stap van de tekentafel naar de praktijk blijkt lastig. 

De val van het kabinet zorgt voor extra vertraging. Energeia Energy Day 2023 vindt plaats twee weken voor de verkiezingen. Een ideaal moment om met elkaar vast te stellen wat de juiste weg vooruit is. Of en hoe de klimaatdoelen nog gehaald kunnen worden – en hoe het daarna verder moet. Een dag gevuld met actuele en toekomstige ontwikkelingen, lichtpuntjes en flessenhalzen, innovaties en beleidskeuzes.

Tijdens het middagprogramma om 14.00 uur gaan Ernst Japikse, CEO van Ennatuurlijk, Gerwin Verschuur, Kernteamlid Buurtwarmte bij Energie Samen en Frank Agterberg, Voorzitter van Vereniging Warmtepompen onder leiding van moderator Roelof Hemmen met elkaar in gesprek over de warmtetransitie, en hoe het nu verder moet:

Hoe nu verder met de warmtetransitie?

Transities volgen zelden een rechte weg van beginpunt naar einddoel, en dat is voor de warmtetransitie niet anders. Om in 2030 “van het gas af te gaan” zijn er pilotprojecten opgezet, visies ontwikkeld, wetstrajecten in gang gezet en subsidieregelingen opgetuigd. Elke stap heeft onvoorziene consequenties, elke nieuwe regel heeft onverwachte effecten, en er zijn ontwikkelingen buiten de warmtesector, zoals netcongestie, die grote consequenties hebben. Het eindbeeld is, zoals blijkt uit het Nationaal Plan Energiesysteem, niet eenduidig. Het verwachte beeld van een 50-50 verdeling tussen warmtepompen en warmtenetten lijkt geen realistische verwachting meer, mede door de vertraging bij de nieuwe warmtewet. Tegelijk loopt dat ook aan tegen de grenzen van de elektriciteitsnetten. Wat een verstandige keuze is vanuit de particulier kan enorm botsen met de beste keus voor het systeem, of de rechtvaardigheid in de maatschappij. De vraag is dus, waar gaat het naartoe? En waar zou het naartoe moeten gaan? En als die twee dingen van elkaar verschillen, wat is er dan nodig om bij te sturen?

Het belooft een interessante dag te worden. Voor meer informatie over het volledige programma, de sprekers en om u aan te melden verwijzen wij u graag naar de website van de Energeia Energy Day.

Locatie Energeia Energy Day

DeFabrique, Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht