Kennismiddag Warmtepompen op 12 oktober in Den Bosch

Wanneer

12/10/2023    
12:00 - 17:00

Tijdens de Vakbeurs Energie vindt in de Brabanthallen op 12 oktober de Kennismiddag Warmtepompen plaats. U wordt hier bijgepraat over belangrijke nieuwe ontwikkelingen rond warmtepompen. 

Dagvoorzitter van de Kennismiddag Warmtepompen is Frank Agterberg, voorzitter van Vereniging Warmtepompen en Branchevereniging Bodemenergie. Hij zal u door een programma leiden waarin praktijkdeskundigen ingaan op kansen, mogelijkheden, uitdagingen en natuurlijk de oplossingen voor knelpunten. De doelgroep waarvoor de kennismiddag is bedoeld zijn adviseurs, installateurs, projectontwikkelaars, corporaties en anderen die professioneel bij warmtepompen betrokken zijn.

De kennismiddag start om 12.00 uur met een inlooplunch; daarna start het programma, waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

Wie gaat installeren?
Fabrikanten schalen hun productie op en werken aan betere toeleveringsketens. De leveringsproblemen zijn straks opgelost, maar wie gaat die warmtepompen installeren?

Opschalen
Een belangrijke uitdaging ligt bij woningcorporaties. Hoe kun je opschalen bij de bestaande woningvoorraad en verouderde stapelbouw?

Projectverhaal
Voor een grootschalige energietransitie is (ook) een wijkgerichte aanpak nodig. Zo wordt binnen de Proeftuinen Aardgasvrij onderzocht wat de beste oplossingen zijn. We gaan in op een succesvol projectverhaal, van schets tot oplevering: wat zijn de technische en juridische uitdagingen, hoe creëer je draagvlak en neem je bewoners mee.

Verwarmen met een airconditioning
De lucht/lucht-warmtepomp is in opmars. Wat zijn de kansen en valkuilen, wanneer is het een goede oplossing en wanneer kies je voor een alternatief?

Koudemiddel van de toekomst propaan
F-gassen worden uit gefaseerd, propaan zal in de toekomst een nieuwe standaard zijn. Wat zijn de (on)mogelijkheden, welke veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen en hoe zit het met specifieke opleiding/certificering?

Alternatieve bronsystemen
Warmteterugwinning uit eigen individueel rioolwater, PVT, ijszakken, ventilatielucht … Er zijn veel mogelijke bronnen voor de warmtepomp. U hoort o.a. de ins en outs van ventilatiewarmtepompen. Wat zijn de voordelen? Hoe maak je tapwater? Wanneer is het als standalone (zonder gasketel) mogelijk?

Monoblock
De opkomst van propaan als koudemiddel brengt met zich mee dat de monoblock in opmars is. Welke voor- en nadelen brengt dit met zich mee?

Voldoen aan geluidsregels
Ruim twee jaar geleden zijn geluidsregels ingevoerd voor airco en warmtepompen. De laatste tijd is het redelijk stil rond geluid. Als warmtepomppen massaal worden uitgerold, kan dat alsnog veranderen. Wat zijn de actuele ontwikkelingen, hoe kunnen fabrikanten en/of installateurs voor stillere installaties zorgen?

Netbeheer/energie
De massale toepassing van warmtepompen kan in de huidige situatie samengaan met grote problemen rond piekbelasting en onbalans op het net. Wat zijn de opties om dit te voorkomen?

Meer informatie en aanmelden

De Kennismiddag Warmtepompen vindt plaats op 12 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch; daar vindt op dat moment ook de Energie Week plaats. U kunt om 12:00 uur terecht voor een lunch. Om 13:00 begint het programma met presentaties. Dat loopt, met een pauze tussendoor, door tot 17:00 uur. Daarna kan er onder het genot van een drankje tot 18:00 uur worden genetwerkt.

Op de website https://kennismiddag.vakbladwarmtepompen.nl/ vindt u meer informatie over de kennismiddag. U zich hier ook aanmelden.