Sit back and relax? No way

“Volgens het boekje, maar niet vanzelf”, zo kun je de marktontwikkeling van warmtepompen en bodemenergiesystemen in Nederland typeren. De verkoopcijfers zitten al enkele jaren enorm in de lift. Klimaat- en energiebeleid is daarbij het spreekwoordelijke...